Медицински рейтинг

За рейтинга

Тази страница е създадена с цел да бъде удовлетворена нуждата на гражданите от информация за качеството на услугите в сферата на здравеопазването в страната.

Здравните специалисти също могат да използват събраната информация, за да подобрят качеството на предоставяните услуги.

Базата данни съдържа информация за 4852 общопрактикуващи лекари, 8822 лекари специалисти, 6136 лекари по дентална медицина, 610 медицински и диагностично-консултативни центъра, 331 болници, 65 санаториума, 634 лаборатории, 2119 аптеки, 959 дрогерии, 291 оптики, 0 мануални терапевти, 2 психотерапевти, 608 зъботехници, 1 дом за възрастни, 17 здравни фонда.

Търсене в рейтинга

Топ рейтинг