Медицински рейтинг

СМДЛ Ситилаб ЕООД, гр. Варна

Добре дошли на страницата на СМДЛ Ситилаб ЕООД, гр. Варна в първия медицински рейтинг у нас!

Тук можете да се информирате за пакетите изследвания, извършвани от СМДЛ Ситилаб ЕООД, за координатите му(ѝ)(им) и контактните му(ѝ)(им) детайли. Бихте могли да споделите мнение за СМДЛ Ситилаб ЕООД и да дадете оценка за работата му(ѝ)(им).

Ако Вие сте оторизиран представител на СМДЛ Ситилаб ЕООД, чувствайте се поканен(а)(и) да предоставите на настоящите и бъдещите си пациенти (клиенти) допълнителни данни – снимки и др. информация, за която считате, че би била от полза за Вашите пациенти (клиенти).

Адрес

обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. Ал. Константинов 5 - СХБАЛ проф. Темелков; бул. цар Освободител 81, вх. А, ет. 1; ул. Мир - Сбагал майчин Дом и кв. Аспарухово, М-ст Вилите База 2 - Мдозс д-р М. А. Марков

Телефон
600230, 604860
Електронна поща
Интернет страница
Работно време
Други координати

Екип

Към момента липсва информация за екипа на СМДЛ Ситилаб ЕООД.

Пакети изследвания, договорени с НЗОК

 • Пакет имунохематология ВСМДИ
  • 10.35 - Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
  • 10.36 - Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
  • 10.37 - Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
 • Пакет клинична лаборатория ВСМДИ
  • 10.08 - fT4
  • 10.09 - TSH
  • 10.10 - PSA
  • 10.11 - CA-15-3
  • 10.12 - СА-19-9
  • 10.13 - СА-125
  • 10.14 - Алфа-фетопротеин
  • 10.15 - Бета-хорионгонадотропин
  • 10.20 - Микроалбуминурия
  • 10.21 - Progesteron
  • 10.22 - LH
  • 10.23 - FSH
  • 10.24 - Prolactin
  • 10.25 - Estradiol
  • 10.26 - Testosteron
 • Пакет клинична лаборатория
 • Пакет клинична микробиология
 • Пакет медицинска паразитология
 • Пакет вирусология
 • Пакет обща и клинична патология
 • Пакет имунохематология

Партньори

Към момента липсва информация за партньорите на СМДЛ Ситилаб ЕООД.

Приложения

Към момента липсват приложения за СМДЛ Ситилаб ЕООД.

super sa

Гласуването на автора на мнението

Точност на резултатите: 6,00
Бързина на обслужването: 6,00
Качество на обслужването: 6,00
Лабораторно оборудване: 6,00

Отговор на мнението

Проверка: Колко прави ?

Сигнал за нередност с мнението

Проверка: Колко прави ?

Вашите оценки

Точност на резултатите

Бързина на обслужването

Качество на обслужването

Лабораторно оборудване

Вашето мнение

Препоръчвате ли тази лаборатория на приятелите си?
Препоръчвам
Не препоръчвам
Проверка: Колко прави ?