Рейтинг

Резултати от търсенето за лекари специалисти от област София-град

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
д-р Нина Любенова Цачева
Нервни болести
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
6 3 4Гласуване
д-р Марияна Венелинова
Кожни и венерически болести
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
4 3 3Гласуване
д-р Емил Иванов
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
4 4 4Гласуване
д-р Петьо Георгиев Хаджийски
Детски болести, Детска гастроентерология
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
- 0 -Гласуване
д-р Венцеслав Маринов Гаров
Кожни и венерически болести
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
46 41 32Гласуване
д-р Николай Иванов Кефилев
Урология
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
1 1 0Гласуване
д-р Адриана Проданова Маркова-Конева
Ушно-носно-гърлени болести
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
- 0 -Гласуване
д-р Иванка Ангелова Кръстникова
Психиатрия
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
5 5 5Гласуване
д-р Вероника Симеонова Петрова
Детска кардиология
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
- 0 -Гласуване
д-р Величка Рашкова
Ендокринология и болести на обмяната
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
3 2 2Гласуване