Телемедицина

Запазвайте за себе си и/или за свои близки часове за консултации с медицинските, здравните и сродните специалисти, които записват часове за консултации в Hapche.bg, бързо, лесно и удобно посредством личните QR-кодове на специалистите
Провеждайте видеоконсултации в реално време с медицинските, здравните и сродните специалисти, които дават консултации в Hapche.bg (по цени, определени от специалистите)
Споделяйте свободно, но и отговорно мнението си за услугите, предоставяни от включените медицински, здравни и сродни специалисти, и по такъв начин помагайте на специалистите да подобряват качеството им, както и на други потребители да открият най-добрия за всеки от тях специалист

Търсене на медицински, здравни и сродни специалисти

Топ специалисти