За рейтинга

Тази страница е създадена с цел да бъде удовлетворена нуждата на гражданите от информация за качеството на услугите в сферата на здравеопазването в страната.

Медицинските и другите здравни специалисти също могат да ползват платформата, за да изграждат и поддържат присъствието си онлайн, да популяризират услугите, които предоставят, и да подобряват качеството им на основата на обратната връзка, която получават, да защитават професионалната си чест и да печелят обществено доверие.

Базата данни съдържа информация за повече от 4841 общопрактикуващи лекари, 8860 лекари специалисти, 6150 лекари по дентална медицина, 607 медицински и диагностично-консултативни центъра, 329 болници, 65 санаториума, 633 лаборатории, 2121 аптеки, 959 дрогерии, 296 оптики, 6 психотерапевти, 612 зъботехници, 2 хосписа и 17 здравни фонда.

Търсене в рейтинга

Топ