Телемедицина/телездраве

Запазвайте за себе си и/или за свои близки часове за консултации с медицинските, здравните и сродните специалисти, които записват часове за консултации в Hapche.bg, бързо, лесно и удобно посредством личните QR-кодове на специалистите
Провеждайте видеоконсултации в реално време с медицинските, здравните и сродните специалисти, които дават консултации в Hapche.bg (по цени, определени от специалистите)
Споделяйте свободно, но и отговорно мнението си за услугите, предоставяни от включените медицински, здравни и сродни специалисти, и по такъв начин помагайте на специалистите да подобряват качеството им, както и на други потребители да открият най-добрия за всеки от тях специалист

Търсене на медицински/здравни и сродни специалисти

Медицински/здравни резервации като 2 + 2 = 4

1

Сканирайте QR-кода на специалиста

QR-кодът би могъл да придружава работния график на специалиста или да бъде намерен например на визитката му или във Facebook-профила му.

2x
2

Идентифицирайте се в платформата

За да се идентифицирате в платформата, са необходими 2 клика/докосвания (ако предпочетете вход с акаунт във Facebook или Google и вече сте вписан/а там).

2x
3

Изберете адрес/услуга, дата и час за консултация

1 клик/докосване е достатъчен/но, за да изберете час за консултация в кабинета на специалиста, в дома на пациента/клиента или онлайн (ако желаният час в рамките на настоящата седмица е свободен).

1x
4

Потвърдете резервацията си

След като прегледате детайлите и по желание добавите коментар, потвърждаването на резервацията става с 1 клик/докосване.

1x
Вие сте медицински, здравен или сроден специалист?

Топ специалисти