Рейтинг

Резултати от търсенето за лекари специалисти

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
д-р Маргарита Георгиева Темелкова
Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
обл.Благоевград
гр. Благоевград
4 2 2Гласуване
д-р Василка Радоева Чаушева
Детски болести
обл.Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
- 0 -Гласуване
д-р Катя Стоянова Савова-Карачорова
Детски болести
обл.Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
- 0 -Гласуване
д-р Снежана Иванова Паскалева
Детски болести
обл.Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
4 3 2Гласуване
д-р Цветана Ангелова Динкова
Детски болести
обл.Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
1 1 1Гласуване
д-р Бойко Вангелов Терзийски
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
обл.Благоевград
гр. Благоевград
2 2 2Гласуване
д-р Янка Иванова Терзийска
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
обл.Благоевград
гр. Благоевград
3 3 2Гласуване
д-р Валери Илиев Литов
Кардиология
обл.Благоевград
гр. Благоевград
- 0 -Гласуване
д-р Любомир Йорданов Малчев
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
обл.Благоевград
гр. Благоевград
2 2 1Гласуване
д-р Сашо Христов Кастрев
Нервни болести
обл.Благоевград
гр. Благоевград
1 0 1Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти