Резултати от търсенето на лекари специалисти

Име nhif
Avatar
д-р Маргарита Георгиева Темелкова
Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
обл. Благоевград
гр. Благоевград
8177 0 0 0 3.00 -1.30 4 2 2 0.00 лв. -
Avatar
д-р Василка Радоева Чаушева
Детски болести
обл. Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
4871 0 0 0 - - - 0 0.00 лв. -
Avatar
д-р Катя Стоянова Савова-Карачорова
Детски болести
обл. Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
5892 0 0 0 - - - 0 0.00 лв. -
Avatar
д-р Снежана Иванова Паскалева
Детски болести
обл. Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
6980 0 0 0 5.63 -0.05 4 2 3 0.00 лв. -
Avatar
д-р Цветана Ангелова Динкова
Детски болести
обл. Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
5639 0 0 0 6.00 - 1 1 1 0.00 лв. -
Avatar
д-р Бойко Вангелов Терзийски
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
обл. Благоевград
гр. Благоевград
6487 0 0 0 6.00 - 2 2 2 0.00 лв. -
Avatar
д-р Янка Иванова Терзийска
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
обл. Благоевград
гр. Благоевград
14151 0 0 0 6.00 - 3 2 3 0.00 лв. -
Avatar
д-р Валери Илиев Литов
Кардиология
обл. Благоевград
гр. Благоевград
8650 0 0 0 - - - 0 0.00 лв. -
Avatar
д-р Любомир Йорданов Малчев
Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина
обл. Благоевград
гр. Благоевград
11182 0 0 0 6.00 - 2 1 2 0.00 лв. -
Avatar
д-р Сашо Христов Кастрев
Нервни болести
обл. Благоевград
гр. Благоевград
7600 0 0 0 1.00 - 1 1 0 0.00 лв. -