Резултати от търсенето на болници

Име nhif
Avatar
МБАЛ ПУЛС (Многопрофилна болница за активно лечение ПУЛС)
обл. Благоевград
гр. Благоевград
14449 4.67 - 3 2 2 - -
Avatar
МБАЛ - Благоевград (Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград)
обл. Благоевград
гр. Благоевград
8856 - - - 0 - -
Avatar
МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ (Многопрофилна болница за активно лечение ИВАН СКЕНДЕРОВ)
обл. Благоевград
общ. Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев
7546 3.50 0.45 4 3 2 - -
Avatar
МБАЛ РОКФЕЛЕР (Многопрофилна болница за активно лечение РОКФЕЛЕР)
обл. Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
6221 - - - 0 - -
Avatar
МБАЛ СВ. ВРАЧ (Многопрофилна болница за активно лечение СВЕТИ ВРАЧ)
обл. Благоевград
общ. Сандански
гр. Сандански
6144 - - - 0 - -
Avatar
МБАЛ - Разлог (Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог)
обл. Благоевград
общ. Разлог
гр. Разлог
9530 3.50 2.00 2 1 2 - -
Avatar
ЦКВЗ - Благоевград (Център за кожно-венерически заболявания - Благоевград)
обл. Благоевград
гр. Благоевград
5525 - - - 0 - -
Avatar
СБАЛПФЗ - Благоевград (Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Благоевград)
обл. Благоевград
гр. Благоевград
4215 - - - 0 - -
Avatar
Специализирана хирургична болница за активно лечение символ на надеждата ЕООД
обл. Благоевград
общ. Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев
3623 - - - 0 - -
Avatar
МЦ Оксиком ООД
обл. Бургас
гр. Бургас
4382 - - - 0 - -