Рейтинг

Резултати от търсенето за болници

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
МБАЛ ПУЛС (Многопрофилна болница за активно лечение ПУЛС)
обл.Благоевград
гр. Благоевград
2 1 2Гласуване
МБАЛ - Благоевград (Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград)
обл.Благоевград
гр. Благоевград
- 0 -Гласуване
МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ (Многопрофилна болница за активно лечение ИВАН СКЕНДЕРОВ)
обл.Благоевград
общ. Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев
4 2 3Гласуване
МБАЛ РОКФЕЛЕР (Многопрофилна болница за активно лечение РОКФЕЛЕР)
обл.Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
- 0 -Гласуване
МБАЛ СВ. ВРАЧ (Многопрофилна болница за активно лечение СВЕТИ ВРАЧ)
обл.Благоевград
общ. Сандански
гр. Сандански
- 0 -Гласуване
МБАЛ - Разлог (Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог)
обл.Благоевград
общ. Разлог
гр. Разлог
2 2 1Гласуване
ЦКВЗ - Благоевград (Център за кожно-венерически заболявания - Благоевград)
обл.Благоевград
гр. Благоевград
- 0 -Гласуване
СБАЛПФЗ - Благоевград (Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Благоевград)
обл.Благоевград
гр. Благоевград
- 0 -Гласуване
Специализирана хирургична болница за активно лечение символ на надеждата ЕООД
обл.Благоевград
общ. Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев
- 0 -Гласуване
МЦ Оксиком ООД
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти