Рейтинг

Резултати от търсенето за лекари по дентална медицина

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
д-р Юлия Николаева Френгова
обл.Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
2 1 3Гласуване
д-р Александър Велинов Димитров
обл.Благоевград
общ. Петрич
с. Старчево, с. Михнево, гр. Петрич
2 1 0Гласуване
д-р Камен Василев Болчев
обл.Благоевград
общ. Петрич
с. Старчево, с. Михнево, гр. Петрич
- 0 -Гласуване
д-р Костадин Андонов Вардев
обл.Благоевград
общ. Петрич
с. Старчево, с. Михнево, гр. Петрич
- 0 -Гласуване
д-р Христо Кръстев Дамянов
обл.Благоевград
общ. Петрич
с. Старчево, с. Михнево, гр. Петрич
- 0 -Гласуване
д-р Георги Росенов Урумов
обл.Благоевград
общ. Сандански
гр. Сандански
- 0 -Гласуване
д-р Елена Петрова Урумoва
обл.Благоевград
общ. Сандански
с. Склаве, гр. Сандански
- 0 -Гласуване
д-р Георги Димитров Стаменов
обл.Благоевград
общ. Сандански
гр. Сандански
1 1 0Гласуване
д-р Димитър Георгиев Стаменов
обл.Благоевград
общ. Сандански
гр. Сандански
- 0 -Гласуване
д-р Кирил Стоянов Цонев
обл.Благоевград
общ. Петрич
гр. Петрич
1 1 0Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти