Резултати от търсенето на здравни фондове

Име nhif
Avatar
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
обл. София-град
общ. Столична
гр. София
4530 - 1 2 1 - -
Avatar
ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА - ЗДРАВЕ АД
обл. София-град
общ. Столична
гр. София
4616 2.00 1.00 2 2 1 - -
Avatar
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД
обл. София-град
общ. Столична
гр. София
7238 6.00 - 3 2 2 - -
Avatar
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД МЕДИКО-21 АД
обл. София-град
общ. Столична
гр. София
9699 3.63 -4.75 2 1 0 - -
Avatar
ЗАД БЪЛГАРИЯ АД (ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ АД)
обл. София-град
общ. Столична
гр. София
14364 3.45 -0.23 16 14 5 - -
Avatar
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА АД
обл. София-град
общ. Столична
гр. София
4987 4.25 - 1 0 0 - -
Avatar
ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД
обл. София-град
общ. Столична
гр. София
10613 1.00 - 3 3 0 - -
Avatar
ДЗИ - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
обл. София-град
общ. Столична
гр. София
6208 - - - 0 - -
Avatar
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - ПЛАНЕТА АД
обл. Добрич
гр. Добрич
3636 6.00 - 1 0 1 - -
Avatar
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ЗДРАВЕ ЕАД
обл. София-град
общ. Столична
гр. София
2288 - - - 0 - -