Рейтинг

Резултати от търсенето за болници от област Плевен

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
УМБАЛ Д-р Г. Странски Плевен ЕАД
обл.Плевен
гр. Плевен
5 4 4Гласуване
ДКЦ Света Параскева ЕООД
обл.Плевен
гр. Плевен
2 2 2Гласуване
МБАЛ Гулянци ЕООД
обл.Плевен
общ. Гулянци
гр. Гулянци
1 1 1Гласуване
МБАЛ - Кнежа (Многопрофилна болница за активно лечение - Кнежа)
обл.Плевен
общ. Кнежа
гр. Кнежа
3 1 1Гласуване
МБАЛ Левски ЕООД
обл.Плевен
общ. Левски
гр. Левски
1 1 1Гласуване
МБАЛ Червен бряг ЕООД
обл.Плевен
общ. Червен Бряг
гр. Червен Бряг
- 0 -Гласуване
МБАЛ Никопол ЕООД
обл.Плевен
общ. Никопол
гр. Никопол
1 0 0Гласуване
СБАЛ по кардиология ЕАД гр. Плевен
обл.Плевен
гр. Плевен
2 1 0Гласуване
СБАЛ по ортопедия и травматология с хирургичен сектор Свети Панталеймон ООД - гр. Плевен
обл.Плевен
гр. Плевен
- 0 -Гласуване
ББАЛ Плевен към ВМА София
обл.Плевен
гр. Плевен
1 1 0Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти