Рейтинг

Резултати от търсенето за лекари по дентална медицина от област Бургас

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
д-р Светла Цветкова Димитрова
обл.Бургас
гр. Бургас
1 1 1Гласуване
д-р Лилия Христова Баева
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване
д-р Румяна Маринова Петкова
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване
д-р Росица Димитрова Парушева-Автанска
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване
д-р Велико Добрев Великов
обл.Бургас
гр. Бургас
3 1 2Гласуване
д-р Павлина Димитрова Павлова-Великова
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване
д-р Димитър Колев
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване
д-р Андрей Стефанов Перев
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване
д-р Веселка Тошева Георгиева
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване
д-р Димитър Тотев Енчев
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти