Резултати от търсенето за ... от област Варна

Име nhif
Avatar
д-р Ивайло Мирославов Мирославов
обл. Варна
гр. Варна
5659 0 0 0 5.13 -1.75 2 2 1 0.00 лв. -
Avatar
д-р Мариета Костова Базитова
обл. Варна
гр. Варна
3375 0 0 0 - - - 0 0.00 лв. -
Avatar
д-р Светла Неделчева Базитова
обл. Варна
гр. Варна
4457 0 0 0 - - - 0 0.00 лв. -
Avatar
д-р Светлозар Кирилов Ботев
обл. Варна
гр. Варна
4587 0 0 0 - - - 0 0.00 лв. -
Avatar
д-р Станислав Пламенов Атанасов
обл. Варна
гр. Варна
6505 0 0 0 6.00 - 1 1 0 0.00 лв. -
Avatar
д-р Галина Тодорова Захариева
обл. Варна
гр. Варна
8694 0 0 0 3.50 5.00 2 2 1 0.00 лв. -
Avatar
д-р Елена Любенова Захариева-Йованова
обл. Варна
гр. Варна
8111 0 0 0 4.88 0.45 4 4 3 0.00 лв. -
Avatar
д-р Станка Иванова Желязкова
обл. Варна
гр. Варна
4636 0 0 0 1.50 - 1 1 0 0.00 лв. -
Avatar
д-р Теодора Радева Щерева
обл. Варна
гр. Варна
3296 0 0 0 - - - 0 0.00 лв. -
Avatar
д-р Борислав Александров Цаневски
обл. Варна
гр. Варна
9411 0 0 0 3.25 -2.13 3 3 1 0.00 лв. -