Рейтинг

Резултати от търсенето за лекари по дентална медицина от област Варна

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
д-р Ивайло Мирославов Мирославов
обл.Варна
гр. Варна
2 1 2Гласуване
д-р Мариета Костова Базитова
обл.Варна
гр. Варна
- 0 -Гласуване
д-р Светла Неделчева Базитова
обл.Варна
гр. Варна
- 0 -Гласуване
д-р Светлозар Кирилов Ботев
обл.Варна
гр. Варна
- 0 -Гласуване
д-р Станислав Пламенов Атанасов
обл.Варна
гр. Варна
1 0 1Гласуване
д-р Галина Тодорова Захариева
обл.Варна
гр. Варна
2 1 2Гласуване
д-р Елена Любенова Захариева-Йованова
обл.Варна
гр. Варна
4 3 4Гласуване
д-р Станка Иванова Желязкова
обл.Варна
гр. Варна
1 0 1Гласуване
д-р Теодора Радева Щерева
обл.Варна
гр. Варна
- 0 -Гласуване
д-р Борислав Александров Цаневски
обл.Варна
гр. Варна
3 1 3Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти