Рейтинг

Резултати от търсенето за лекари специалисти от област Бургас

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
д-р Павел Петров Хрусанов
Хирургия, Медицинска онкология
обл.Бургас
гр. Бургас
17 15 14Гласуване
д-р Методи Петков Иванов
Очни болести
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване
д-р Надя Кирова Желязкова
Психиатрия
обл.Бургас
гр. Бургас
1 0 1Гласуване
д-р Дарина Михайлова Даскалова
Ендокринология и болести на обмяната, Вътрешни болести
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване
д-р Елена Георгиева Божинова-Кънчева
Инфекциозни болести
обл.Бургас
гр. Бургас
4 4 3Гласуване
д-р Лидия Иванова Дренчева
Нервни болести
обл.Бургас
гр. Бургас
2 1 2Гласуване
д-р Хрипсиме Каспар Каспарян
Детски болести
обл.Бургас
гр. Бургас
3 3 3Гласуване
д-р Тодорка Райкова Ангелова-Иванова
Физикална и рехабилитационна медицина
обл.Бургас
гр. Бургас
1 0 1Гласуване
д-р Радост Стефанова Кенова
Очни болести
обл.Бургас
общ. Карнобат
гр. Карнобат
2 2 2Гласуване
д-р Наташа Бориславова Димитрова
Кардиология, Вътрешни болести
обл.Бургас
гр. Бургас
- 0 -Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти