Рейтинг

Резултати от търсенето за лекари специалисти от област Пловдив

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
д-р Любка Драгомирова Александрова
Ушно-носно-гърлени болести
обл.Пловдив
гр. Пловдив
- 0 -Гласуване
д-р Юри Любенов Калоянов
Психиатрия
обл.Пловдив
гр. Пловдив
- 0 -Гласуване
д-р Евдокия Кръстева Георгиева
Ендокринология и болести на обмяната
обл.Пловдив
гр. Пловдив
- 0 -Гласуване
д-р Ангел Пенев Пенев
Кардиология
обл.Пловдив
общ. Първомай
гр. Първомай
- 0 -Гласуване
д-р Капка Николова Мегданска
Психиатрия
обл.Пловдив
гр. Пловдив
- 0 -Гласуване
д-р Андреана Николова Димитрова
Психиатрия
обл.Пловдив
гр. Пловдив
1 0 1Гласуване
д-р Елена Запрянова Шумакова
Кожни и венерически болести
обл.Пловдив
гр. Пловдив
- 0 -Гласуване
д-р Танко Иванов Начев
Нервни болести
обл.Пловдив
гр. Пловдив
- 0 -Гласуване
д-р Матушка Николова Лесинска
Очни болести
обл.Пловдив
гр. Пловдив
1 0 1Гласуване
д-р Росица Желязкова Бакалова
Клинична алергология
обл.Пловдив
гр. Пловдив
1 1 1Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти