Рейтинг

Резултати от търсенето за лекари специалисти от област Варна

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
д-р Радост Стефанова Кенова
Очни болести
обл.Варна
гр. Варна
2 2 2Гласуване
д-р Димитър Иванов Големанов
Съдова хирургия
обл.Варна
гр. Варна
2 2 2Гласуване
д-р Свилен Неделчев Мерсинков
Очни болести
обл.Варна
гр. Варна
- 0 -Гласуване
д-р Капка Янчева Ненова
Очни болести
обл.Варна
гр. Варна
- 0 -Гласуване
д-р Ирена Атанасова Русинова
Кардиология
обл.Варна
гр. Варна
6 6 4Гласуване
д-р Георги Кирилов Тенекеджиев
Урология
обл.Варна
гр. Варна
- 0 -Гласуване
д-р Павел Георгиев Павлов
Ендокринология и болести на обмяната
обл.Варна
гр. Варна
- 0 -Гласуване
д-р Пламен Бориславов Нанков
Хирургия, Урология
обл.Варна
гр. Варна
9 5 9Гласуване
д-р Петранка Георгиева Янкова-Симеонова
Детски болести
обл.Варна
общ. Провадия
гр. Провадия
- 0 -Гласуване
д-р Татяна Колева Аврамова
Психиатрия
обл.Варна
гр. Варна
6 5 5Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти