Рейтинг

Резултати от търсенето за общопрактикуващи лекари от област София-град

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
д-р Владимир Йорданов Сугарев
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
31 31 31Гласуване
д-р Нели Христова Иванова
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
- 0 -Гласуване
д-р Нина Драганова Костадинова
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
- 0 -Гласуване
д-р Галя Борисова Лисичкова-Куйкина
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
6 5 3Гласуване
д-р Емилия Цветанова Кременска
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
2 0 2Гласуване
д-р Лилия Цветкова Кунчева
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
3 3 3Гласуване
д-р Пламен Данаилов Данаилов
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
7 2 4Гласуване
д-р Соня Любомирова Стоянова
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
- 0 -Гласуване
д-р Христо Георгиев Беличански
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
3 3 1Гласуване
д-р Албена Борисова Бонева-Димитрова
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
2 2 2Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти