Рейтинг

Резултати от търсенето за психолози

Име Рейтинг Гласувания Препоръки Коментари
д-р Стела Гидикова Алешанова
обл.Пловдив
гр. Пловдив
1 1 1Гласуване
д-р Веселина Митрева Неделчева
обл.Бургас
гр. Бургас
1 1 1Гласуване
д-р Яни Стефанов
обл.Варна
гр. Варна
- 0 -Гласуване
д-р Сашка Карова
обл.Добрич
гр. Добрич
- 0 -Гласуване
д-р Емилия Димитрова
обл.Шумен
гр. Шумен
2 2 1Гласуване
д-р Стела Нанова
обл.София-град
общ. Столична
гр. София
- 0 -Гласуване
д-р Даниела Червенакова
обл.Пловдив
гр. Пловдив
2 2 0Гласуване
д-р Десислава Стефанова
обл.Пловдив
гр. Пловдив
4 4 4Гласуване
д-р Павел Тодоров
обл.Бургас
гр. Бургас
1 1 1Гласуване
д-р Севджихан Еюбова
обл.Шумен
гр. Шумен
2 2 2Гласуване

Материали на тема „COVID-19“

За неспециалисти

За специалисти